@politiMHPD: Vesterålen/glatte veier det meldes vansk

Tvitret kl. 0916, 20.3:

Vesterålen/glatte veier
det meldes vansklige kjøreforhold flere steder i region Vesterålen grunnet glatt vegbane.


Kilde: Midtre Hålogaland politidistrikt via Twitter