@politiMHPD: E10 Kåringen/kjøretøystans Flere vognt

Tvitret kl. 1600, 19.3:

E10 Kåringen/kjøretøystans
Flere vogntog skaper utfordringer på stedet for annen tungtransport, entrepenør er på stedet


Kilde: Midtre Hålogaland politidistrikt via Twitter