@politiMHPD: Evenskjer/savnet hund Sort elghund savnet

Tvitret kl. 1155, 19.3:

Evenskjer/savnet hund
Sort elghund savnet fra bopel, har du info ring oss på 02800


Kilde: Midtre Hålogaland politidistrikt via Twitter