@politiMHPD: helt enkelt å ordne opp i nå, men parte

Tvitret kl. 0348, 19.3:

helt enkelt å ordne opp i nå, men partene skal snakkes når de er edru. Vi regner med at saken da er lettere å oppklare.


Kilde: Midtre Hålogaland politidistrikt via Twitter